BOARD OF DIRECTORS

Kikis Kazamias

Rikkos Agathokleous

Penelope Onisiforou
 
Adonis Floridis
 
Elena Antoniou
 
Maria Kyriakou
 
Petros Kizas
 
 
 
RIALTO TEAM

Georgia Doetzer
Chief Executive
Tel.: 25-343940 
GeorgiaDoetzer@rialto.com.cy
 
Andreas Pavlou Georgiou
Technical Director
Tel.: 25-343910
 
Niki Vasiliou
Administrative Officer
Tel.: 25-343902
 
Elena Yiallourou
Accounts Department
Tel.: 25-343905
account@rialto.com.cy
 
Costantia Costi (Ntia)
Department of Production & Marketing
Tel.: 25-343904
 
Stavri Christofi
Box Office Superintendent 
Tel. 77777745
 
Υiota Constandi
Department of Production & Marketing
τηλ.: 25-343907
 
Stefanos Vrionides
Media and Communication
τηλ.: 25-343903
 
Lefteris Tsikkouras
Stage Technician
Tel.: 25-343919

Theofilos Theofilou
DCP Projections
Tel.: 25-343913
 
Vasilis Petinaris
Light Designer
Tel.: 25-343912
Louiza Theocharidou
Cleaning Supervisor
Tel.: 25-343919