Παραστασεις


CFD21 Nomadland

Rialto Theatre

CFD21 Just 6.5

Rialto Theatre

BALLAD OF A PIERCED HEART

CFD21 Jumbo

Rialto Theatre

CFD21 Monos

Rialto Theatre

CFD21 Night of the Kings

Rialto Theatre

CFD21 Senior Citizen

Rialto Theatre

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

CFD21 180 Rule

Rialto Theatre

CFD21 Sole

ZENA

CFD21 Sole

Rialto Theatre

CFD21 The Last Bath

Rialto Theatre

ΑPPLICATION FOR ACCREDITATION

CFD21 Bacurau

Rialto Theatre

CFD21 Bad Tales

Rialto Theatre

CFD21 Apples

Rialto Theatre

CFD21 Sweat

Rialto Theatre

L’ HOMME QUI A VENDU SA PEAU

CFD21 Winona

Rialto Theatre

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΙΠΕΡΤΗ

L’ HOMME QUI A VENDU SA PEAU

FlashArt2 - Επί Σκηνής

Antilogos Theatre

Παρασκευή - Σάββατο, Επί Σκηνής

Grey

Rialto Theatre

Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε - Ρούλα Κλεοβούλου

From Classical to Modern

Rialto Theatre

Tatiana Stupak &Fabio Cavaggion

Ράους

Rialto Theatre

ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 13-14/5

Dystopia:Inferno

Rialto Theatre

FlashArt@Rialto 2, Neofytos Cultural Organization

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Who Cares

Rialto Theatre - On Stage

Ομάδα Εν δράσει - Εύη Δημητρίου, 22-23/5

Fresh Target Theatre Ensemble

FlashArt@Rialto 2, Quintus Ensemble & ChamberFusion Quintet

Summer Cinema 01-30 July 2021

SEK Parking Place

The women

Rialto Theatre