Θεατρο

6 events


Γράμμα σε ένα Παιδί

Οριάννα Φαλάτσι | ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ

Antony & Cleopatra - NT Live

Αναμετάδοση από το πρόγραμμα National Theatre Live

Heart of a Dog

Academic Drama Theatre of Vladimir

I'm Not Running - NT Live

Broadcast from the programme National Theatre Live